Vandringsleden rekognoseras hösten 1996 och 1997. Provvandring 1 april 1997, möjligheter och hinder konstateras.

Spång över Knektamossen 1999

Munkaleden invigs 2 maj 2000

av Biskop Anders Wejryd

Gångbron över Härån 1998


Altare vid Munkehatt 2001, handikappsrampen byggs 2001-2002 och invigs 12 maj

av Prosten Per Persson

Meditationsplats vid Stödstorps kvarn och bro över Gnyltån 2003