Vad gör mig till en

Pilgrim


Pilgrimsmotivet finns sedan mycket lång tid tillbaka i nästan alla kulturer och religioner. Att ge sig ut på Pilgrimsvandring eller vallfärd. Pilgrimer finns bland annat inom Hinduism, Islam, Buddhism och Kristendom. Pilgrimerna söker ofta efter det heliga i sina liv. Många vill fördjupa en relation till sig själv andra och Gud. En del vill berätta om livets djupare värden och kanske göra sig tillgänglig för oplanerade möten i nya sammanhang. Ett sätt de gör detta på är att de vandrar eller reser till heliga platser där de kan inspireras av någon som gått före med ett gott exempel.

Pilgrim kommer enligt många från betydelsen i ordet främling. En person som kommer över land, från andra länder och orter. När hon kommer vandrande eller resande så befinner hon sig på främmande mark, bland främmande människor. Detta passar också bra in i andligt överförd mening att vi är här med vår jordliga existens tillfälligt. Liksom i Kristus exempel är vi på väg till ett liv bortom det synliga till ett urhem. Samtidigt hittar vi alltmer in i oss själva, in i våra hjärtan.